Girls List

Select a Range of Ages or Keywords to Narrow the List

Run a quick search:

Page 16 (Singles 1501 through 1600 of 1603)
Other Results Pages:<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 Next>
  Full
Profile
Age   First
 Name
  Last
 Name
  City   State /
Province
 Country  Father's
   Name
 Mother's
   Name
 Mother's
  Maiden
 Seminary Edit
 24 מוסי סלפושניק כפר חב''ד Israel פנחס הני סודקביץ
 28 ציפי סלפושניק ערד Israel יהודה אריה צילה (מהבית גלט) בית חנה צפת ומכללת בית רבקה
 28 איידל סממה ירושלים Israel שמעון שיינדל עיידן בית חנה מילאנו איטליה
 22 חיה אסתר סנדומירסקי בית שמש Israel משה גניה סמינר בית חיה מושקא- נוף הגליל
 22 הודיה סנדורי רמלה Israel יחזקאל איריס דבש בית רבקה כפח
 29 מרגלית סנדורי רמלה Israel יחזקאל איריס דבש מכללת בית רבקה בכפר חבד
 21 תהילה סנדרוסי אשקלון Israel משה רבקה אזולאי
 19 בת שבע סעדה ביתר עילית Israel בנימין שמעון רחל סימון סמינר חיה מושקא- ירושלים
 20 שירה חיה סעידיאן נתניה Israel ראובן יעל אלקה הורוויץ הורוויץ בית רבקה נתניה
 22 איילה ספייטר כפר חבד Israel יוסי ספייטר יעל ספייטר
 21 חיה מושקא סקורי צרופה Israel אליהו מאיה חדד מכללת בית רבקה כפר חבד
 23 שרה עאמר נתניה Israel דוד יהודית גד' מכללת שאנן
 23 שרה עאמר נתניה Israel דוד יהודית בית רבקה כפר חב״ד
 22 שרה עבאדי ביתר עלית Israel אברהם אסתר ליפשיץ אור חיה
 23 דבורה לאה עבדי הרצליה Israel משה אורית בית המורה בני ברק
 22 אליה עזריאל קרית מלאכי Israel מרדכי ורדה דהן אור חיה ירושלים
 21 חנה עטון נתניה Israel רפאל חנה בית רבקה כפח
 20 שרה עמית בית שמש ישראל Israel שגיב יעל רוטנברג אור חי-ה ירושלים
 20 דבורה לאה ערנטרוי ערד Israel דוד משה בלומה שפירא סמינר בית חנה צפת
 25 פרומה פבזנר ביתר עילית Israel אברהם ברכה (דוברוסקין) סימנר בית רבקה מסלול הוראת התנ״ך חטב
 29 דבי פדלון תל אביב Israel גד רחל שנה אחת בבית רבקה כפ״ח
 19 חיה פוזניק ירושלים Israel יהודה פייגא פרדקין בית חנה
 20 שטערנא שרה פורטל רחובות Israel אליהו רפאל אירית קריז סמינר בית חנה צפת
 25 מיכל יפית פז תל אביב Israel יצחק פארד דונל מדרשת בית שושנה תל אביב
 24 רבקה פייגין כפר חבד Israel ראובן רחל סמינר חיה מושקא בירושלים
 19 רבקה פינטוך ירושלים Israel אברהם יצחק חיה אבוהב בית חנה
 20 חני פינץ בני ברק Israel איתיאל סימה שטרית בית רבקה נתניה
 22 שלומית פינקר לוד Israel אורי מירי מרדיאנו
 20 מיכל חיה פישר חדרה Israel דניאל גולדה יהודנהרץ סמינר בית חנה צפת
 20 רבקי פלמן צפת Israel משה זלטי גולדברג סמינר בית חנה צפת
 27 טל פרג' באר שבע Israel ירון איריס בית רבקה כפח
 20 עמליה פרופ פתח תקווה Israel אדם עמנואל יהודית חוה בן אמיתי
 20 שקד פריג' חיפה Israel רונן מירה צרפתי סמינר בית חנה צפת
 32 דבורה לאה פרידמן ביתר עילית Israel גרשון גיטה (קעניג) אור חיה
 20 חני פרידמן צפת Israel שבתי מירי לייכטר סמינר בית חנה צפת
 19 שרהלה פריימן ירושלים Israel אפריים שלומית לנדסברג בית רבקה נתניה
 19 דבורה פרלמן ירושלים ביתר עילית Israel דוד אביגיל זלצן אור חיה
 23 חנה שירה פרנטה רחובות Israel יוסף חיה
 24 חני פרנקל ירושלים Israel אלעזר עדנה אור חיה ירושלים
 23 ברוריה פרסיה מגדל העמק Israel אליעזר חנה רבקה כהן בית חנה צפת
 26 נחמה פרץ נוף הגליל Israel אברהם אילנית ויגדור מכללת שאנן
 24 שרה פרצובסקי חיפה Israel יצחק רבקה בית רבקה
 27 חיה פש קרית מלאכי Israel שלום אבישג (הלל) מכללה חרדית באשדוד
 23 רחלי ציפורי קרית שמונה Israel יגאל אירית מכללת חבד אשקלון
 21 גילי צלח נחלת הר חבד Israel אורי מעיין (ביטון) בית רבקה כפח
 23 רבקה קגן ירושלים Israel מורדכי מרים אור חיה
 18 שרה קגן ירושלים Israel מרדכי מרים זיגוליב בית חנה
 20 רבקי קוביטשעק קריית גת Israel אשר שרה בלוי סמינר בית חנה צפת
 18 חני קוט ירושלים Israel שמואל שושנה בלוי בית חנה
 22 שרה קוט ריגא Latvia שניאור רוחי כהן בית רבקה כפר חבד
 19 רבקי קוסקס אשקלון Israel אברהם שרה סעדון מכללת בית רבקה כפח
 33 שמחה קוסשוילי לוד Israel ראובן לאה כפר חבד
 19 עמליה קורובין פטרבטרג Russia יורם אברהם ברכה אושר בית חנה צפת
 20 נחמה קורץ מיתר Israel שניאור זלמן פייגא גרייזמאן סמינר בית חנה צפת
 23 שרה קימיאגרוב לוד Israel אשר קימיאגרוב אסתר קימיאגרוב (כהן שם נעורים) בית ריבקה
 28 אדל קיסר בני ברק Israel שילה דבורי גוטמן בית רבקה כפח
 21 רבקה מאטיל קירש צור הדסה Israel יוסף יצחק רחל (כהן) בית חיה מושקא נוף הגליל
 21 רבקה קישון נופית Israel מיכאל אסנת ארנון סמינר בית חנה צפת
 24 אורי קליינבוים בת חפר Israel אליעוז מירי בית רבקה כפר חבד
 20 רחל קלנטרוב ירושלים Israel אהוד קלנטרוב דינה קלנטרוב (אשרוב) סמינר בית חיה מושקה
 25 שרה אלקה קלרמן (New York( United States Israel יהודה אורי קלרמן רחל קלרמן (קובאל-לונדון) מכללת חנה (נייו יורק )
 19 שרה קמינצקי קריית מלאכי Israel משה פריידי הגר מכללת חבד אשקלון
 20 חיה מושקא קמנצקי ירושלים Israel ישראל נח ליבא
 18 חני קפלון אילת Israel שלום גלית שטרן בית חנה ירושלים
 21 חנה קריביצקי באר שבע Israel משה מרים מרינה מכללת חבד אשקלון
 20 מרים קריצ'בסקי באר שבע Israel מאיר שמחה חנה כהן סמינר בית חנה צפת
 22 מרים קריצ'בסקי לונדון United Kingdom אשר רחל מרגולין סמינר בית חנה צפת
 18 איילה קרישבסקי ביתר עילית Israel יהושוע לובה לוין בית חנה
 19 תהילה קרלו נתניה Israel שמעון ציפורה דיטשי בית רבקה נתניה
 20 שרה קרניאל בני עייש Israel אהרון רעיה גלט סמינר בית חנה צפת
 24 דינה קרסיק בני ברק Israel אפרים יהודית סלפוי
 27 חגית קרסיק בני ברק Israel אפרים יהודית סלפוי
 20 מושקא קרץ עפולה ישראל Israel לוי אריה שושי טסלר סמינר בנות חנה בני ברק
 19 שטערני רבקין גבעת זאב Israel מנחם ברכה בורקיס בית חנה
 23 דבורי רובין אשקלון Israel נחשון חני רובין- ליפש בית רבקה
 18 מיכל רוזנברג ירושלים Israel אליהו פנינה לישנר בית חנה
 39 חני רוזנצויג Israel מנחם רחל כפר חבד
 21 גולדי רוט באר שבע Israel משה אריאל רבקה דרוק סמינר בית חנה צפת
 20 חני רוטשטיין כפר חבד Israel מיכאל מלכה ברוד מכללת בית רבקה כפר חבד
 27 חיה רבקה רחמים כפר חבד Israel אריה רותי (לבית משפחת מור יוסף צפת עיהק) שנה א': בית חנה צפת. שנים ב'-ד': בית רבקה כפר חבד ב'
 37 רבקה ריטרמן ירושלים Israel זאב חיה פרלה בית רבקה
 23 מושקא רייכמן ק. שמואל חיפה Israel שלום דובער רייכמן דינה רייכמן סמינר חיה מושקא אור חיה ירושלים
 22 דבורה לאה רייניץ בית שמש Israel זאב יפה ( קליין) אונו
 26 רחלי רפופורט Jerusalem Israel נחום זאב חיה (לואיס) מכון טל
 21 יהודית שדמי רעננה ישראל Israel אליהו סימה אשינסקי סמינר בנות חנה בני ברק
 29 תמר שוורץ נחליאל Israel דורון שוורץ סיגל יצחק בית רבקה כפח ב'
 20 יהודית שוחט ירושלים Israel מנחם חני קוביטשעק בית רבקה נתניה
 21 שירה שחמורוב אור יהודה Israel אבינועם ארי מיכל מרינה אליישיב אור חנה - אור יהודה
 23 נועה רבקה שחר ירושלים Israel אברהם אורה שחר בית חנה צפת
 20 רבקי שחר ביתר עלית ישראל Israel רפאל נחמה כהן סמינר בנות חנה בני ברק
 19 חיה מושקא שטרנפלד ביתר עילית Israel מנשה שרה לוין בית חנה
 20 מושקא שיינברגר כפר חב''ד Israel בן ציון אסתר שיינר סמינר בית חנה צפת
 21 נחמי שיינברגר צפת Israel יהושוע אסתר הדסה אקער סמינר בית חנה צפת
 21 שטערני שיינברגר ביתר עילית Israel מרדכי פריידי חנזין מכללת בית רבקה
 20 חיה מושקא שיינר כפר חב''ד Israel משה אלעזר דורית ריבר סמינר בית חנה צפת
 34 אושרת שמח לוד Israel מרדכי אסנת בית רבקה ובית המורה
 18 נסיה שמש בת עין -גוש עציון Israel יעקב משה אמירה ליליאן סמינר בית רבקה צפת
 34 דיני שניאור כפר חבד Israel משה לאה ריכמן כפר חבד
 27 שטרני שניאורסון נחלת הר חבד Israel יוסף ישראל בת שבע (נוטיק מהבית) בית רבקה כפר חבד ושאנן בחיפה
 22 שרה שרגא קרית גת Israel אריה מרים כפר חב״ד
  Full
Profile
Age   First
 Name
  Last
 Name
  City   State /
Province
 Country  Father's
   Name
 Mother's
   Name
 Mother's
  Maiden
 Seminary Edit
Other Results Pages:<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 Next>

*Age is approximate age when asterisk (*) is present.

City/State/Province/Country was location of family home while in Seminary.